ร่วมกันรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสน

กันยายน 22, 2012 in ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น by isdat

         คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในชายหาดบางแสน ซึ่งปัจจุบันเทศบาลเมืองแสนสุข กำลังประสบปัญหาขยะล้นเมืองและพื้นที่ฝังกลบไม่เพียงพอ และการใช้กล่องโฟมใส่อาหารหากนำมาใช้ไม่ถูกวิธีอาจมีสารพิษเจือปนลงสู่อาหารซึ่งส่งผลต่อสุขภาพได้ ในการนี้คณะวิทยาการสารสนเทศ นำโดย นายประจักษ์ จิตเงินมะดัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ได้นำนิสิตเข้าร่วมเดินรณรงค์เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้น ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของปัญหาขยะล้นเมืองต่อไป

 

 

 

Share on Facebook