อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

ชื่อ-นามสกุล: อาจารย์ วิทวัส พันธุมจินดา

FirstName -LastName: Mr.Wittawas Pantumchinda

ตำแหน่ง: อาจารย์

ประวัติการศึกษา :

 • วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

Email: wittawas@buu.ac.th

ห้องทำงาน: SD – 510

โทรศัพท์: (ภายใน)2044 ต่อ 26

สาขาที่สนใจ

 • Database Technology
 • Object-Oriented Techology
 • Web Techology

ภาระงานสอน

 • 310341 : Database Systems
 • 321522 : Project Management in Information Technology310303 : Computer in Business
 • 321543 : Database Systems and Designs
 • 321545 : Advanced Database Systems
 • 885101 : Information Technology in Daily Life
 • 310307 : Databases
 • 321493 : Selected Topics in Information Technology I

ผลงาน

 • W. Puntumchinda, P. Puntaragpong, A development of new students system, Ladkrabang Information Journal, Vol. 3 No. 3 Pp. 22 – 30, July 1998.

 

 

On tuesday I went down to munich for business ... during the flight I used my speedy 40 and during my meetings the ebene NF GM... By DBF said I am crazy because I was there only one day and had two bags and clothe for a week...

,

Congrats~I saw this beauty on display today and I was This is a beautiful bag!! louis vuitton purse

,

Congrats.

,

Definitely Chanel flap. Good luck deciding! tablet pc -p100-fw.zip

,

Great choice! I love the NF. I probably use that bag more than any other in the summer. It's holds a ton and everything is easy to see in there, lol. Congratulations! louis vuitton luggage

,If your lucky you can often find pre-loved bags on eBay that are practically new. Although I am in Australia and I have checked out the website prices and I haven't really seen much difference in the price if at all? Perhaps just a US thing? lv bags,

Cindy05, Thanks! Did you manage to get yours? How did you guess it? If it does come in EVA, would be soo nice! lv bags

,

Congrats! louis vuitton outlet

,
Have you considered the Damier Graphite Canvas Neo Greenwich. It's a really cool looking bag. It can hold books etc but you can also carry gym clothes or be used as an overnight bag. It's also available in monogram canvas - Size: 46cm x 35cm x 23cm. Check it out - it's really nice and a little different!! louis vuitton purse
,
Nothing wrong to tell the SA that this is your first LV. They will be happy to help and bring out the bags you ask for. Take your time and good luck! louis vuitton bags
.