อาจารย์ประวิทย์ บุญมี

 

ชื่อ-นามสกุล

อาจารย์ประ วิทย์ บุญมี
Mr.Prawit Boonmee

ตำแหน่งอาจารย์

B.S. (Mathematics) University of Wisconsin Madison. USA
M.S. (Computer Science) University of North Texas, USA

Emailprawit@buu.ac.th ,priowan@gmail.comห้องทำงานSD – 511โทรศัพท์ (ภายใน)2044 ต่อ 18สาขาที่สนใจ

-Bioinformatics
-natural language programming
-artificial Intelligence
-Data Mining

ภาระงานสอน

310213 : Discrete Structure

310352 : Introduction to Artificial Intelligence

310341 : Introduction System Concepts

310222 : C Programming

319451 : Selected Topics in Computer Business

321644 : Modeling and Support System for Decision Making

321645 : Human Information Processing

886201 : Programming Fundamental I

885101 : Information Technology in Daily Life

321210 : Fundamental Mathematics for Computing

310206 : Mathematics for Computing II

ผลงาน- P Boonmee, NJ Saunders, SA Jarvis, `Computational Analysis of Lateral Gene Transfer’, Abstract in the Proceedings of Bioinformatics 2001, pp. 12, March 29-April 1 2001, Skovde Sweden, – P Boonmee, PW Goldberg, NJ Saunders, SA Jarvis. `A Computational Framework for the Detection and Identification of Horizontal Gene Transfer in Bacteria’, The International Conference on Bioinformatics (InCoB 2002), Bangkok, Thailand. 6-8th February 2002.

 

 

On tuesday I went down to munich for business ... during the flight I used my speedy 40 and during my meetings the ebene NF GM... By DBF said I am crazy because I was there only one day and had two bags and clothe for a week...

,

Congrats~I saw this beauty on display today and I was This is a beautiful bag!! louis vuitton purse

,

Congrats.

,

Definitely Chanel flap. Good luck deciding! tablet pc -p100-fw.zip

,

Great choice! I love the NF. I probably use that bag more than any other in the summer. It's holds a ton and everything is easy to see in there, lol. Congratulations! louis vuitton luggage

,If your lucky you can often find pre-loved bags on eBay that are practically new. Although I am in Australia and I have checked out the website prices and I haven't really seen much difference in the price if at all? Perhaps just a US thing? lv bags,

Cindy05, Thanks! Did you manage to get yours? How did you guess it? If it does come in EVA, would be soo nice! lv bags

,

Congrats! louis vuitton outlet

,
Have you considered the Damier Graphite Canvas Neo Greenwich. It's a really cool looking bag. It can hold books etc but you can also carry gym clothes or be used as an overnight bag. It's also available in monogram canvas - Size: 46cm x 35cm x 23cm. Check it out - it's really nice and a little different!! louis vuitton purse
,
Nothing wrong to tell the SA that this is your first LV. They will be happy to help and bring out the bags you ask for. Take your time and good luck! louis vuitton bags
.