ระเบียบการรับสมัครบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

  • ใบสมัครสอบคัดเลือก  [DOC]  [PDF]
  • ใบผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัคร) 
  • แบบฟอร์มเสนอหัวข้อการวิจัยเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ   [DOC] [PDF]

 

ปฏิทินการรับสมัคร
รับสมัคร วันนี้ – 15 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 22 มิถุนายน 2560
สอบคัดเลือก 1 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือก 7 กรกฎาคม 2560
รายงานตัว 18 – 19 กรกฎาคม 2560