ระเบียบการรับสมัครบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

  • ใบสมัครสอบคัดเลือก  [DOC]  [PDF]
  • ใบผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัคร) 
  • แบบฟอร์มเสนอหัวข้อการวิจัยเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อ   [DOC] [PDF]

 

ปฏิทินการรับสมัคร
รับสมัคร วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 12 กรกฎาคม 2560
สอบคัดเลือก 15 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือก 17 กรกฎาคม 2560
รายงานตัว 18 – 19 กรกฎาคม 2560