ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ปีการศึกษา 2559

สำหรับนิสิตชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่

ทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ 2559.pdf
ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ พี่เก่ง ห้อง sd-415 ภายในวันที่ 19 มกราคม 2560

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม 201 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

img_8374

img_8352 img_8353 img_8355 img_8359 img_8363 img_8364 img_8368 img_8370 img_8372 img_8373

โครงการ Interlink Campus tour 2016

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม Interlink Campus tour 2016 ณ ห้อง SD 514 คณะวิทยาการสารสนสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีอาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล รองคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน และมีนิสิตเข้าร่วม จำนวน 80 คน

dsc00287 dsc00293 dsc00297 dsc00298 dsc00302 dsc00305 dsc00306 dsc00316 dsc00317 dsc00319

โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเตรียมความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ (ACM-ICPC Thailand Boost – UP Camp 2016) ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๖ อาคารสิรินธร ชั้น ๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในอนาคต

img_8288img_8291img_8262 img_8265 img_8268 img_8274   img_8293 img_8297 img_8300

ตารางกิจกรรมอบรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างเดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน

ด้วยงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จะจัดให้มีกิจกรรมอบรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างเดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน เพื่อเก็บชั้วโมงสหกิจศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ ลำดับ ว/ด/ป เวลา กิจกรรม สถานที่ จำนวนที่นั่ง 1 27/10/2559 09.00-16.00 กิจกรรม Interlink Campus tour 2016 :บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) SD514 80 (เต็ม) 2 29/10/2559 09.00-12.00 สัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและสร้างแรงบันดาลใจ MIT 150 ลงทะเบียน 25/10/2559 เวลา 12.30 3 3/11/2559 08.30-16.00 กิจกรรม DevFest 2016 GDG BUU MIT 150 (เต็ม) 4 5/11/2559 09.00-16.00 กิจกรรมทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน…

โครงการ IEEEXtreme 24 Hour Programing Competition

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม เวลา 07:00 น ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 6:59 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นศูนย์ในการจัดโครงการ IEEEXtreme 24 Hour Programing Competition ณ ห้อง 506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

14563413_1785230381752237_451354487754994364_n 14606316_1785231101752165_262707831432499415_n 14642296_1785237061751569_8354844263866340505_n 14681645_1785237068418235_8993808371029107095_n 14695442_1785231105085498_4422272009631655956_n 14718734_1785230385085570_1035768902240952319_n 14718780_1785237085084900_6924146591956584560_n 14729108_1785231608418781_3541374988501028856_n

แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม ACM-ICPC Thailand BoostUP Camp 2016

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเตรียมความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ (ACM-ICPC Thailand Boost – UP Camp 2016) ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๖ อาคารสิรินธร ชั้น ๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในอนาคต ในการนี้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเรียนเชิญทีมที่จะเข้าร่วมอบรมฯ ตอบรับการเข้าร่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ท่านสามารถส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ภายในวันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังลิ้งนี้ https://goo.gl/YkyoxO…

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. – 1 เม.ย. 2560
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2559 – 3 มี.ค. 2560
ส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่ 3 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2559
ลงทะเบียนก่อนวันที่ 16 ธ.ค. 2559 รับเสื้อที่ระลึกฟรี

http://www.ssr.sc.chula.ac.th/main.php

intropage

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

#ประกาศ โอกาสดีสำหรับน้องๆ ปีที่ 3-4 น้องเตรียมพบกับ โครงการ Chang Junior ปี 6 โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้การทำงานจริง กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะได้พบกับประสบการณ์ที่ไร้ขีดจำกัด ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างเต็มตัว
#เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2559
ผ่านทางเว็บไซต์ http://career.thaibev.com
สามารถดูคุณสมบัติเบื้องต้นและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://career.thaibev.com
#Changjunior6

ปล. อย่าทิ้งโอกาสแบบนี้ไป….บริษัทนี้หากเข้าทำงานได้ดีจริงๆ
จร้าาา

chang-junior-online14470586_1231724503566522_1666557386813429640_n