โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเตรียมความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ (ACM-ICPC Thailand Boost – UP Camp 2016) ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๖ อาคารสิรินธร ชั้น ๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในอนาคต

img_8288img_8291img_8262 img_8265 img_8268 img_8274   img_8293 img_8297 img_8300

ตารางกิจกรรมอบรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างเดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน

ด้วยงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จะจัดให้มีกิจกรรมอบรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างเดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน เพื่อเก็บชั้วโมงสหกิจศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ ลำดับ ว/ด/ป เวลา กิจกรรม สถานที่ จำนวนที่นั่ง 1 27/10/2559 09.00-16.00 กิจกรรม Interlink Campus tour 2016 :บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) SD514 80 (เต็ม) 2 29/10/2559 09.00-12.00 สัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและสร้างแรงบันดาลใจ MIT 150 ลงทะเบียน 25/10/2559 เวลา 12.30 3 3/11/2559 08.30-16.00 กิจกรรม DevFest 2016 GDG BUU MIT 150 (เต็ม) 4 5/11/2559 09.00-16.00 กิจกรรมทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน…

โครงการ IEEEXtreme 24 Hour Programing Competition

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม เวลา 07:00 น ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 6:59 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นศูนย์ในการจัดโครงการ IEEEXtreme 24 Hour Programing Competition ณ ห้อง 506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

14563413_1785230381752237_451354487754994364_n 14606316_1785231101752165_262707831432499415_n 14642296_1785237061751569_8354844263866340505_n 14681645_1785237068418235_8993808371029107095_n 14695442_1785231105085498_4422272009631655956_n 14718734_1785230385085570_1035768902240952319_n 14718780_1785237085084900_6924146591956584560_n 14729108_1785231608418781_3541374988501028856_n