ประกาศ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนิสิตเข้าพักหอภายในมหาวิทยาลัย)

!! ประกาศด่วนที่สุด เลขห้องพักหอใน!! ห้องพักสำหรับเข้าพัก ระหว่าง 18-28 กรกฎาคม 2559 (รวม 11 คืน) *** ก่อนขนของเข้าหอพัก ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.      มารวมตัวกันที่ ศูนย์กิจกรรมนิสิต 2 เผื่อมาเช็คชื่อและรับกุญแจห้องทุกคน *** ค่าใช้จ่าย (ผู้ที่ได้จองหอในไว้แล้ว) ค่าหอพัก 11 คืน ห้องพัดลม รวม 550 บาท ค่าหอพัก 11 คืน ห้องแอร์ รวม 2,200 บาท ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,000 บาท ค่าใช้จ่าย (ผู้ที่ไม่ได้จองหอใน) ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,000 บาท จ่ายเงินทั้งหมดในเช้าวันพุธที่ 19…