ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน” ในรูปแบบ Infofraphic

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน” ในรูปแบบ Infofraphic
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ลิ้ง คลิกเลย

infographic 

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด รับสมัครนิสิตเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ดำเนินธุรกิจ System Integrator มีความต้องการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ  นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 7” ขึ้น ( Code Your Dreams) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา และมีโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ หลังจากสำเร็จการศึกษา

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศปีการศึกษา 2560
1. ทุนกิจกรรม จำนวน 15 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  สำเนาประกาศรับสมุครทุนกิจกรรม2560
2. ทุนผลการเรียนดีเด่น จำนวน 9 ทุน ทุนละ 3,000 บาท สำเนาประกาศรับสมัครทุนผลการเรียน2560
3. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 9,000 บาท  สำเนาประกาศรับสมัครทุนขาดแคลนทุนทรัพย์2560

กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่สำนักงานจัดการศึกษา อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตึกใหม่ ชั้น 2 ติดต่อคุณกรสหนันท์ (พี่เก่ง) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.