รับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับ “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ “ทุน NSTDA Chair Professor” ประจำปี 2560 จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/ChairProfessor/

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”

 

สำนักงานส่งเสริมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง กำหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง “พลิกUp ธุรกิจ ต่อติดด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”
วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา มายกระดับกระบวนการผลิตพัฒนาสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs
ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์เข้าใจถึง การให้สิทธิหรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ที่
http://app.samartedtech.com/events/

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container   ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครได้ที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม http://goo.gl/forms/8O8GqLh5CSS67kl92 ๑.หลักการและเหตุผล          Docker คือชื่อของ Engine ตัวหนึ่งที่มีแนวคิดในการจำลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาในเครื่องสำหรับรัน Service เช่น Virtual Machine เราเรียก OS ที่ถูกจำลองขึ้นมาว่า Guest OS แต่ใน Docker เราจะเรียกว่า Container          ซึ่งเป้าหมายของ Docker คือการสร้าง Container เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการทำงาน ในปัจจุบันการใช้งาน Container เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจาก Container ช่วยในการสร้าง บริหารจัดการ และการย้าย Application เพื่อการใช้งานบน Platform อื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หลายๆ องค์กรเริ่มที่จะศึกษาหรือนำ Containers มาใช้ในองค์กร เพื่อให้ในอนาคตการพัฒนา Application สามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น เพิ่มขยายได้ และเหมาะกับการทำ DevOps สร้างความคล่องตัวให้แก่ทีมนักพัฒนา…

โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเตรียมความพร้อม และเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนประเทศไทยในการเข้าแข่งขัน ACM-ICPC ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๙ (ACM-ICPC Thailand Boost – UP Camp 2016) ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๖ อาคารสิรินธร ชั้น ๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิตนักศึกษาและเพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพ ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในอนาคต

img_8288img_8291img_8262 img_8265 img_8268 img_8274   img_8293 img_8297 img_8300

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน “Programmer”

บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และ Robot ขอประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง “Programmer” ให้กับนักศึกษา / นิสิต หรือผู้ที่มีความสนใจ  รายละเอียดดังนี้ “KAWASAKI” รับสมัคร”Programmer” ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่) ลักษณะงาน : สามารถแก้ไขและเขียนโปรแกรมได้, มีทักษะภาษาอังกฤษดี คุณสมบัติ: หญิง หรือ ชาย อายุ 22-28 ปีโดยประมาณ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง วันทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ (ตามปฏิทินการทำงานของบริษัทฯ) เวลาทำงาน : 8.00 – 17.15 น. สวัสดิการ : ค่าครองชีพ / ค่าอาหาร / โบนัส / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ สนใจติดต่อ : คุณอารี แผนกทรัพยากรบุคคล โทร…

ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC รอบออนไลน์ ประจำปี 2559

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ในการเป็นศูนย์การแข่งขัน ACM – ICPC รอบออนไลน์ ประจำปี 2559 (2016 ACM-ICPC Thailand First Round Online Programming Contest) ในอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 11.30 – 17.30 น. ณ ห้อง SD 506 ชั้น 5 อาคารสิรินธร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ ความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความรู้ด้าน Algorithms ของนิสิตและเพื่อเป็นเวทีในการสร้างนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่ของประเทศที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในอนาคต นั้น   ในการนี้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขัน ACM-ICPC รอบออนไลน์ ประจำปี 2559…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ”การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายด้วย Proxmox และการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress”

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่   https://goo.gl/9itE5U  (รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 20 ที่นั่ง) โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายด้วย Proxmox” วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๕๑๒ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————– วันพฤหัสบดีที่  ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   เวลา                                                               กำหนดการ ๐๘.๓๐  – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน   ๐๙.๐๐  – ๑๒.๐๐ น. – ระบบคลาวด์เทคโนโลยี – ESXi vs Hyper-V vs KVM vs VisualBox – VM and Container…

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน บริษัท Transcode

 

Job Description: ทำ Web App
เงินเดือน : ~ 20,000 บาท (จบใหม่) หรือ ~28,000 บาท (มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้น)
สถานที่ : Town-in-Town กรุงเทพฯ
สัมภาษณ์งานที่บางแสน

 

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ อาจารย์ รศ. วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ได้ทาง Facebook Inbox: https://www.facebook.com/wiroon.sriborrirux?hc_location=ufi

 

Transcode Portfolio