ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกวาดล้างทำความสะอาดบริเวณถนนลงหาดบางแสน (BIG CLEANING DAY)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลเมืองแสนสุข ในการกวาดล้างทำความสะอาดบริเวณถนนลงหาดบางแสน (BIG CLEANING DAY)ซึ่งขยะจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้หลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์และงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร พนักงานของรัฐและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะและรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ โดยแบ่งจุดในการทำสะอาดดังนี้
จุดที่ 1 เริ่มจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปสี่แยกร้านจรินทร์ (ถนนลงหาดบางแสน)
จุดที่ 2 เริ่มจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปทางลงเรือศาลเจ้าพ่อแสน
จุดที่ 3 เริ่มจากทางลงเรือศาลเจ้าพ่อแสน ไปโรงแรมเอสทู

โครงการรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  เพื่อสืบสานประเพณีไทย และความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยมี ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลานอินทนิล ตึกสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี 4 และ Informatics Night ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี 4 และ Informatics Night ประจำปีการศึกษา 2559 เวลา 13.00-21.00 น. ณ ห้องสอนทางไกลชั้น 5 และลานอเนกประสงค์หน้าหอประชุมธำรง บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีและเตรียมพร้อมให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และพิธีมอบทุนแก่นิสิตที่ผ่านการพิจารณาทุนของคณะฯ รวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ภายในกิจกรรมมีอบรมการเขียนเรซูเม่ การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การรับสมัครงานจากบริษัทต่างๆ

กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องเรียน  MIT ทางไกลชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวนิช มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ซึ่งวิทยากรในอบรมให้ความรู้คือ อ.รวิทัต ภู่หลำ มาบรรยายด้านการวางและการเตรียมการในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ประกาศให้ทุนการศึกษานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ ทุนกิจกรรม                              จำนวน  15 ทุน          ทุนละ 3,000 บาท  (รายละเอียดประกาศ) ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์             จำนวน  12 ทุน          ทุนละ 9,000 บาท  (รายละเอียดประกาศ) ทุนผลการเรียนดีเด่น          …

ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขัน “MOS Olympic Thailand Competition 2017”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขัน  “MOS Olympic Thailand Competition 2017” ค้นหาตัวแทนเยาวชนไทย สู่การแข่งขันบนเวทีโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา #MOSOLYMPIC2017 🇹🇭🇺🇸

http://www.aritedu.com/olympic2017/

 

โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพรุ่นที่ 6 “CODE YOUR DREAM”

ประชาสัมพันธ์ โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพรุ่นที่ 6 “CODE YOUR DREAM” เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3-4 สมัครเข้าร่วมโครงการกับบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) ชิงทุนการศึกษา 30,000 บาท

15215973_10208187551909303_1471891278_o

โครงการ Young Webmaster Camp 14

poster

ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ ด้วยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยจะมีการจัด  ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่มีใจรักในการทำเว็บไซต์ ได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงในวงการเว็บไซต์ ในวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม รายละเอียดดังแนบจ้าาาาา เปิดรับสมัครสาหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศผ่านทางเว็บไซต์ www.ywc.in.th ตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2559  รายละเอียด

กิจกรรม DevFest 2016 GDG (Google Developer Group) BUU

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน เพื่อเก็บชั่วโมงสหกิจศึกษาโดยมีกิจกรรม DevFest 2016 GDG (Google Developer Group) BUU ณ ห้อง MIT ทางไกลชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวณิช

img_8706 img_8538 img_8539 img_8555 img_8557 img_8576 img_8582 img_8620 img_8623 img_8646 img_8656 img_8660 img_8697