ประกาศ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนิสิตเข้าพักหอภายในมหาวิทยาลัย)

!! ประกาศด่วนที่สุด เลขห้องพักหอใน!! ห้องพักสำหรับเข้าพัก ระหว่าง 18-28 กรกฎาคม 2559 (รวม 11 คืน) *** ก่อนขนของเข้าหอพัก ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.      มารวมตัวกันที่ ศูนย์กิจกรรมนิสิต 2 เผื่อมาเช็คชื่อและรับกุญแจห้องทุกคน *** ค่าใช้จ่าย (ผู้ที่ได้จองหอในไว้แล้ว) ค่าหอพัก 11 คืน ห้องพัดลม รวม 550 บาท ค่าหอพัก 11 คืน ห้องแอร์ รวม 2,200 บาท ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,000 บาท ค่าใช้จ่าย (ผู้ที่ไม่ได้จองหอใน) ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,000 บาท จ่ายเงินทั้งหมดในเช้าวันพุธที่ 19…

ประกาศ กำหนดการโครงการปรับพื้นฐานวันที่ 18-26 กรกฎาคม 2560

***ประกาศ กำหนดการโครงการปรับพื้นฐานวันที่ 18-26 (หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันที่27-28) *** 1.) ขอให้นิสิตที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพร้อมกันนี้  ดาวน์โหลด >> จดหมายยินยอม จากผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบเรียบร้อยแล้วนำมาส่ง วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 พร้อมชำระเงินในส่วนของตนเอง 2.) เรื่อง การแต่งกาย – ชุดไปรเวทสุภาพ – เสื้อโปโลสีสุภาพ คอกลมสีุภาพ ห้ามสวมใส่เสื้อคอวี คอกว้าง เสื้อรัดรูป และเสื้อที่บางจนเกินไป – กางเกงขายาวเรียบร้อย สามารถใส่กางเกงยีนส์ได้แต่ห้ามขาดและขาเดฟ – สวมใส่รองเท้าผ้าใบ หรือ รองเท้าหุ้มส้น เท่านั้น 3.) สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันปรับพื้นฐานแต่ละวัน – สมุดจด 1 เล่ม – เครื่องเขียน 4.) นิสิตที่เข้าพักหอภายในมหาวิทยาลัย จะต้องเข้าหอในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.…

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

 

 

เปิดรับสมัครนิสิต รหัส 60 เพื่อเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

📢📢ประกาศๆ รับสมัครน้องนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รหัส60 เข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐาน CODE.ORG
ในวันที่ 18-29 กรกฎาคม 2560
‼️รับจำนวน 200 คนเท่านั้น
✔️รีบสมัครกันเยอะๆนะจ๊ะ รับจำนวนจำกัด ใครช้าพลาดไม่รู้ด้วยน้าาา
———————————————
ค่าเข้าร่วมโครงการ 1000 บาท (ค่าสมัครนี้รวมค่าอาหาร)
*** กรณีเลือกเข้าพักหอใน ***
1. หอพัดลม 550บาท รวมทั้งสิ้น 1550 บาท
2. หอแอร์ 2200 บาท รวมทั้งสิ้น 3200บาท
——————————————–
‼️ปล. ปิดฟอร์มการรับสมัครในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 23.55น.‼️
นิสิตที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://goo.gl/forms/SLrUgCO1zPNJAtU82

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Boot camp สู่ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Boot camp สู่ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)โดยมีวิทยากรบรรยายคือ คุณวีระ เกษตรสิน ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 6 ทีม ทีมละ 4 คน จำนวน 24 คน ประกอบด้วย คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนิสิตมหาวิทยาลัยเครือข่าย คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 1 ทีม ทีมละ 4 คน จำนวน   4 คน นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน และพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นิสิต นักศึกษา

โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศให้กับกรมกีฬาระดับสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ และผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยนิสิตทุนพระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 คน ได้เดินทางไปดำเนินการติดตั้งระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารข้อมูลบุคลากรการกีฬา ให้กับ กรมกีฬาระดับสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งทางคณะฯ เล็งเห็นว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนานั้น ควรให้นิสิตนำไปติดตั้งและอบรมผู้ใช้งานจริง พร้อมทั้งดำเนินการจัดสอบให้กับนิสิตในส่วนของรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้นิสิตจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานกับสถานที่จริงด้วย ท้ายสุดของโครงการมีพิธีมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยบูรพาโดย ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรองอธิบดีกรมฯ

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 (National Science Research Conference)

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วม พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 (National Science Research Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ รวมถึงผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ และเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 900 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จำนวน 5 นิทรรศการ จากเครือข่ายเทา-งาม และนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 หน่วยงาน

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะวิทยาการสารสนเทศได้จัด โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ที่ใช้ทั้งความอดทน เพียรพยายาม ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการศึกษาตลอดหลักสูตรในรั้วเทาทองจนสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บัณฑิตทุกๆท่านที่สำเร็จการศึกษาประจำปีนี้

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกวาดล้างทำความสะอาดบริเวณถนนลงหาดบางแสน (BIG CLEANING DAY)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลเมืองแสนสุข ในการกวาดล้างทำความสะอาดบริเวณถนนลงหาดบางแสน (BIG CLEANING DAY)ซึ่งขยะจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้หลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์และงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร พนักงานของรัฐและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะและรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ โดยแบ่งจุดในการทำสะอาดดังนี้
จุดที่ 1 เริ่มจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปสี่แยกร้านจรินทร์ (ถนนลงหาดบางแสน)
จุดที่ 2 เริ่มจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปทางลงเรือศาลเจ้าพ่อแสน
จุดที่ 3 เริ่มจากทางลงเรือศาลเจ้าพ่อแสน ไปโรงแรมเอสทู