บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด รับสมัครนิสิตเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ดำเนินธุรกิจ System Integrator มีความต้องการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ  นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 7” ขึ้น ( Code Your Dreams) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา และมีโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ หลังจากสำเร็จการศึกษา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท CDG

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท CDG จำกัด เวลา 13:00 น.-16:00 น. ณ ห้องเรียน MIT ทางไกลชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนจากบริษัท CDG ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท รวมถึงตำแหน่งง านและการจัดสอบนิสิต

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 อาคารสิรินธร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038103061 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดการรับสมัคร ดังเอกสารแนบ

คณะวิทยาการสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ตำแหน่ง 1158-2557 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท/เอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์  หรือ วิศวกรรมระบบ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการและวิศวกรรมสารสนเทศ หรือ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดประกาศ  ใบสมัคร เลขที่ตำแหน่ง 1195-2558 วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมระบบ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการและวิศวกรรมสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ International Standard Classification…

รับสมัครงานบริษัทนิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทนิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ตั้งอยู่ที่ อมตะนคร เฟส 6C จังหวัดชลบุรี เป็นบริษัทญี่ปุ่น ที่ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนของรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์  มีความประสงค์จะรับนิสิตจบใหม่ เพื่อร่วมงาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอแค่พยายามเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ (1) ตำแหน่ง IT (support) staff 1 ตำแหน่ง  (2) ตำแหน่ง IT (Programming) staff 4 ตำแหน่ง  รายละเอียดสวัสดิการ 1.เงินเดือน   7.โบนัส 2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท/วัน , ค่าอาหาร OT 50 บาท/วัน   8.งานเลี้ยงประจำปีต่างๆ 3.เวลาทำงาน : 08.00 น. – 17.30 น.        9.ประกันสุขภาพ 4.วันทำงาน…

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน “Programmer”

บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และ Robot ขอประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง “Programmer” ให้กับนักศึกษา / นิสิต หรือผู้ที่มีความสนใจ  รายละเอียดดังนี้ “KAWASAKI” รับสมัคร”Programmer” ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ (ถนนเพชรบุรีตัดใหม่) ลักษณะงาน : สามารถแก้ไขและเขียนโปรแกรมได้, มีทักษะภาษาอังกฤษดี คุณสมบัติ: หญิง หรือ ชาย อายุ 22-28 ปีโดยประมาณ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง วันทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ (ตามปฏิทินการทำงานของบริษัทฯ) เวลาทำงาน : 8.00 – 17.15 น. สวัสดิการ : ค่าครองชีพ / ค่าอาหาร / โบนัส / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ สนใจติดต่อ : คุณอารี แผนกทรัพยากรบุคคล โทร…

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงาน บริษัท Transcode

 

Job Description: ทำ Web App
เงินเดือน : ~ 20,000 บาท (จบใหม่) หรือ ~28,000 บาท (มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้น)
สถานที่ : Town-in-Town กรุงเทพฯ
สัมภาษณ์งานที่บางแสน

 

ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ อาจารย์ รศ. วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ได้ทาง Facebook Inbox: https://www.facebook.com/wiroon.sriborrirux?hc_location=ufi

 

Transcode Portfolio