บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด (greenline synergy) เข้ามาประชาสัมพันธ์บริษัท และรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด (greenline synergy) เข้ามาประชาสัมพันธ์บริษัท และรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับวิทยากร รวมถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา

ตารางกิจกรรมอบรมนิสิตเพื่อเตรียมพร้อมสหกิจศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม

ด้วยงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จะจัดให้มีกิจกรรมอบรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม เพื่อเก็บชั้วโมงสหกิจศึกษา (อบรมเตรียมความพร้อม ไม่น้อยกว่า 30 ชม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้   ตารางกิจกรรมอบรมนิสิตเพื่อเตรียมพร้อมสหกิจศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ลำดับ ว/ด/ป เวลา กิจกรรม สถานที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 60 13.00-16.00 น. บริษัท CSI GROUP จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท ตำแหน่งงานและจัดสอบนิสิต ห้องเรียน MIT อาคารเกษม จาติกวานิช (คณะวิศวกรรมศาตร์) รับจำนวน 165 ที่นั่ง 2 23 กุมภาพันธ์ 60 13.00-16.00 น. บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท ตำแหน่งงาน ห้องเรียน…

รับสมัครงานบริษัทนิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทนิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ตั้งอยู่ที่ อมตะนคร เฟส 6C จังหวัดชลบุรี เป็นบริษัทญี่ปุ่น ที่ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนของรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์  มีความประสงค์จะรับนิสิตจบใหม่ เพื่อร่วมงาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอแค่พยายามเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ (1) ตำแหน่ง IT (support) staff 1 ตำแหน่ง  (2) ตำแหน่ง IT (Programming) staff 4 ตำแหน่ง  รายละเอียดสวัสดิการ 1.เงินเดือน   7.โบนัส 2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท/วัน , ค่าอาหาร OT 50 บาท/วัน   8.งานเลี้ยงประจำปีต่างๆ 3.เวลาทำงาน : 08.00 น. – 17.30 น.        9.ประกันสุขภาพ 4.วันทำงาน…

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษารอบที่ 2

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษารอบที่ 2 ขอให้น้องๆ ปี 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสนใจยืนใบสมัครคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559 (เริ่มฝึกสหกิจศึกษา 9 มกราคม – 9 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 16 สัปดาห์) ตำแหน่งงานดังเอกสารแนบ โดยยืนเอกสารการสมัคร ดังนี้ 1. ใบสมัครสหกิจศึกษา (IN-S002) 2. Resume (เป็นภาษาอังกฤษ) 3. ใบแสดงผลการเรียน (สามารถปริ้นจากระบบ REG ได้) 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 5. รูปถ่าย 1 ใบ (ติดใบสมัคร) สามารถยืนเอกสารการสมัครได้ที่ พี่กมลวรรณ แสงระวี (พี่นัด) ณ อาคารสิรินธร ชั้น 4 ห้อง 415 ห้องสำนักงานจัดการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7…

ตารางกิจกรรมอบรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างเดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน

ด้วยงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จะจัดให้มีกิจกรรมอบรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างเดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน เพื่อเก็บชั้วโมงสหกิจศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ ลำดับ ว/ด/ป เวลา กิจกรรม สถานที่ จำนวนที่นั่ง 1 27/10/2559 09.00-16.00 กิจกรรม Interlink Campus tour 2016 :บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) SD514 80 (เต็ม) 2 29/10/2559 09.00-12.00 สัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและสร้างแรงบันดาลใจ MIT 150 ลงทะเบียน 25/10/2559 เวลา 12.30 3 3/11/2559 08.30-16.00 กิจกรรม DevFest 2016 GDG BUU MIT 150 (เต็ม) 4 5/11/2559 09.00-16.00 กิจกรรมทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน…

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

#ประกาศ โอกาสดีสำหรับน้องๆ ปีที่ 3-4 น้องเตรียมพบกับ โครงการ Chang Junior ปี 6 โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้การทำงานจริง กับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจะได้พบกับประสบการณ์ที่ไร้ขีดจำกัด ในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างเต็มตัว
#เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2559
ผ่านทางเว็บไซต์ http://career.thaibev.com
สามารถดูคุณสมบัติเบื้องต้นและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://career.thaibev.com
#Changjunior6

ปล. อย่าทิ้งโอกาสแบบนี้ไป….บริษัทนี้หากเข้าทำงานได้ดีจริงๆ
จร้าาา

chang-junior-online14470586_1231724503566522_1666557386813429640_n

สอบวัดทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมเบื้อต้น ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17.00 -20.00 น.

  แจ้งน้อง ๆ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนใจที่จะทำสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ด้วยทางคณะวิทยาการสารสนเทศจะดำเนินการสอบวัดทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมเบื้อต้น ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 17.00 -20.00 น. ขอให้ลงทะเบียนสอบวัดทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมเบื้อต้น http://bit.ly/2cSwJWW สามารถลงได้ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ตัวอย่างข้อสอบ  คำชี้แจงในการสอบ ไม่อนุญาตให้นำตำรา สมุดจดใดๆ เครื่องมือสื่อสาร เข้าห้องสอบ อนุญาตให้เข้าใช้ Library ที่หน้า Web ต่อไปนี้เพื่อหาคำตอบ Library for Java: https://goo.gl/GNo2s7   (หมายเหตุ: ให้กดปุ่ม index ด้านบน จะหา Library เจอได้ง่าย) Library for C++: https://goo.gl/D5KSvi…

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษารอบที่ 1

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษารอบที่ 1 แจ้งน้องๆ ปี 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสนใจยืนใบสมัครคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559 (เริ่มฝึกสหกิจศึกษา 9 มกราคม –  9 พฤษภาคม 2560 จำนวน 16 สัปดาห์) ตำแหน่งงานดังเอกสารแนบ โดยยืนเอกสารการสมัคร ดังนี้ 1. ใบสมัครสหกิจศึกษา (IN-S002) 2. Resume 3. ใบแสดงผลการเรียน (สามารถปริ้นจากระบบ REG ได้) 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5. รูปถ่าย 6. การกรอกใบสมัคร นิสิตสามารถสมัครได้รอบละ 1 บริษัทเท่านั้น โดยคณะฯ จะเปิดรับสมัครจำนวน 3 รอบ เมื่อคณะฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษาของบริษัทต่าง ๆ แล้ว นิสิตไม่มีสิทธิสมัครในรอบถัดไป สามารถยืนเอกสารการสมัครได้ที่ พี่กมลวรรณ แสงระวี (พี่นัด) ณ อาคารสิรินธร…

รับสมัครสอบพิมพ์สัมผัส

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาคุณภาพสูงออกรับใช้สังคม ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งก่อนที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้น นิสิตในคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่เลือกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะเรียนรายวิชาสหกิจษาในชั้นเรียนที่ ๔ และหลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานจะได้มีการสอบถามข้อมูลการประเมินผลจากผู้ประกอบการถึงความพร้อมของนิสิต ทักษะของนิสิตที่ทางบริษัทต้องการให้มีการพัฒนา ซึ่งหนึ่งในข้อคิดเห็นของสถานประกอบการคือ ทักษะด้านการพิมพ์สัมผัส กล่าวคือ ระดับความเร็วและความถูกต้องต่ำในการพิมพ์ของนิสิต ทำให้ต้องมีการทำงานซ้ำ หรือต้องมีการทวนหลายครั้ง ทำให้เสียเวลา อีกทั้งนิสิตส่วนใหญเป็นโปแกรมเมอร์ ซึ่งความคาดหวังของบริษัทคาดหวังอัตราการพิมพ์ภาษาอังกฤษ น่าจะสามารถพิมพ์ได้ดีกว่า แต่ผลกลับไม่เป็นไปที่คาดหวัง ซึ่งในบางครั้งอาจจะสามารถบอกได้ว่านิสิตไม่ค่อยเขียนโปรแกรมหรือไม่ อันเนื่องมาจากเรื่องของการฝึกพิมพ์นี้ ไม่ได้เป็นวิชาหรือเป็นหลักสูตรในสาขาวิชา ทางคณะวิทยาการสารสนเทศ จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสให้กับนิสิต โดยจะจัดการอบรม และให้นิสิตไปฝึกเองจากนั้นจะจัดการทดสอบ  เพื่อนำผลการพิมพ์ไปใส่เป็นข้อมูลในเอกสารใบสมัคร สหกิจศึกษา เพื่อให้บริษัทได้ทราบข้อมูลทักษะด้านการพิมพ์ของนิสิต   สมัครได้ที่ https://docs.google.com/a/go.buu.ac.th/forms/d/1yEstQhYuGiAERggABZO572uGj_WBBn7-TNA5lPW8kmY/viewform รับสมัครถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 รายชื่อผู้ที่สมัคร https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UiEXRO83SBYmxrUnNENylSK07cw4hJ1I12E947RZx0I/edit?usp=sharing   ———————————————————— ไฟล์สำหรับฝึกพิมพ์และสอบ ** รอดำเนินการ  16 พ.ค. 2559  10.00 น. ให้นิสิตสามารถนำเอาไฟล์ไปฝึกซ้อมการพิมพ์ได้ที่เว็บ http://10fastfingers.com/ https://drive.google.com/folderview?id=0B6mK5kadnGNAMFRaNk9Maks4Yms&usp=sharing…