ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6

ในภาพอาจจะมี ข้อความ, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน

http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2017/