ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม กับสมาคมส่งเสริมการวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมในปี 2560 ดังนี้

ทั้ง 11 หลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อาคาร วช.1 ชั้น 1 ห้องประชุม ศ.ดร.สง่า สรรพศรี

สมัครได้ทาง website ของ สมาคมส่งเสริมการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rpa.or.th/

Call for Papers The 2nd International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)

Welcome to 2017 2nd International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017). ICEMI 2017 will be held on July 15-16, 2017, Bangkok. It is organized by Dhurakij Pundit University, supported by International Engineering and Technology Institute (Hong Kong), Wuhan One Cherry (WOC), University Giustino Fortunato (Italy), National Chin-Yi University of Technology (Taiwan), Higher Inclusive…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560

Home

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
“Driving Thailand 4.0 and Higher Education Teaching and Learning Development”
วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 30-31 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร

(****โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน****)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandpod.org/home