ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อจัดสรรให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนิสิตที่สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/864
กำหนดส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 (ภายในวันและเวลาราชการ) ที่พี่เก่ง สำนักงานจัดการศึกษา ชั้น 4 ห้อง 415


รับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับ “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ “ทุน NSTDA Chair Professor” ประจำปี 2560 จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/ChairProfessor/

ประกาศให้ทุนการศึกษานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ ทุนกิจกรรม                              จำนวน  15 ทุน          ทุนละ 3,000 บาท  (รายละเอียดประกาศ) ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์             จำนวน  12 ทุน          ทุนละ 9,000 บาท  (รายละเอียดประกาศ) ทุนผลการเรียนดีเด่น          …

ประกาศการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

ประกาศการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

นิสิตที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/747

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ทุน ทุนการศึกษาละ 40,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้นิสิตที่มีความตั้งใจทำงาน มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4