ประกาศให้ทุนการศึกษานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ ทุนกิจกรรม                              จำนวน  15 ทุน          ทุนละ 3,000 บาท  (รายละเอียดประกาศ) ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์             จำนวน  12 ทุน          ทุนละ 9,000 บาท  (รายละเอียดประกาศ) ทุนผลการเรียนดีเด่น          …

ประกาศการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

ประกาศการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)

นิสิตที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/747

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัทเอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 ทุน ทุนการศึกษาละ 40,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้นิสิตที่มีความตั้งใจทำงาน มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b4

 

 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ปีการศึกษา 2559

สำหรับนิสิตชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่

ทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ 2559.pdf
ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ พี่เก่ง ห้อง sd-415 ภายในวันที่ 19 มกราคม 2560

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ครั้งที่ 19

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมละไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมสมัครขอรับทุนพัฒนาผลงาน และสรรหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศ ในโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest : NSC)” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20160801_nsc2017_poster-final