ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ปีการศึกษา 2559

สำหรับนิสิตชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่

ทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ 2559.pdf
ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ พี่เก่ง ห้อง sd-415 ภายในวันที่ 19 มกราคม 2560

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ครั้งที่ 19

ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมละไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมสมัครขอรับทุนพัฒนาผลงาน และสรรหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศ ในโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest : NSC)” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20160801_nsc2017_poster-final