หน้าแรก

ปฏิทิน

18/08/2019
19/08/2019
 • Check OJS

  • 19/08/2019
  • สถานที่ :
22/08/2019
26/08/2019
 • Check OJS

  • 26/08/2019
  • สถานที่ :
29/08/2019
30/08/2019
02/09/2019
 • Check OJS

  • 02/09/2019
  • สถานที่ :
05/09/2019
09/09/2019
 • Check OJS

  • 09/09/2019
  • สถานที่ :
14/09/2019

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญศาสตร์วิชาชีพ เป็นคนหัวคิดทันสมัยพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและผลักดันให้นักศึกษาถึงจุดหมายปลายทางความฝัน

ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

งานด้านวิชาการ / วิจัย

งานกิจการนิสิต

Slider
Arrow
Arrow
Slider