หน้าแรก

ปฏิทิน

23/01/2019
29/01/2019
31/01/2019
01/02/2019
05/02/2019
07/02/2019
  • นิเทศงาน บริษัท clicknext จำกัด

    • 07/02/2019  7:00 am - 6:00 pm
    • สถานที่ : บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด 128/21/1 ชั้น 3 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท, ทุ่งพญาไท, ราชเทวี, Bangkok 10400
  • ่joptopgun

    • 07/02/2019  1:00 pm - 4:00 pm
    • สถานที่ :
11/02/2019
12/02/2019
13/02/2019
15/02/2019
21/02/2019

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญศาสตร์วิชาชีพ เป็นคนหัวคิดทันสมัยพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและผลักดันให้นักศึกษาถึงจุดหมายปลายทางความฝัน

ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

งานด้านวิชาการ / วิจัย

งานกิจการนิสิต

Slider
Arrow
Arrow
Slider