หน้าแรก

ปฏิทิน

17/01/2019
18/01/2019
20/01/2019
21/01/2019
22/01/2019
23/01/2019
29/01/2019
31/01/2019
07/02/2019
  • ่joptopgun

    • 07/02/2019  1:00 pm - 4:00 pm
    • สถานที่ :
11/02/2019
13/02/2019
15/02/2019

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญศาสตร์วิชาชีพ เป็นคนหัวคิดทันสมัยพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและผลักดันให้นักศึกษาถึงจุดหมายปลายทางความฝัน

ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

งานด้านวิชาการ / วิจัย

งานกิจการนิสิต

Slider
Arrow
Arrow
Slider