หน้าแรก

ปฏิทิน

20/05/2019
23/05/2019
24/05/2019
26/05/2019
28/05/2019
30/05/2019
01/06/2019
 • ComTia A+

  • 01/06/2019 - 10/06/2019  
  • สถานที่ : LAB-301-LAB-304
05/06/2019
 • TOI15@BUU (Tentative)

  • 04/06/2019 - 07/06/2019  
  • สถานที่ :
 • ComTia A+

  • 01/06/2019 - 10/06/2019  
  • สถานที่ : LAB-301-LAB-304
08/06/2019
 • ComTia A+

  • 01/06/2019 - 10/06/2019  
  • สถานที่ : LAB-301-LAB-304
13/06/2019

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญศาสตร์วิชาชีพ เป็นคนหัวคิดทันสมัยพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและผลักดันให้นักศึกษาถึงจุดหมายปลายทางความฝัน

ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

งานด้านวิชาการ / วิจัย

งานกิจการนิสิต

Slider
Arrow
Arrow
Slider