หน้าแรก

ตาราง TCAS 2562

ปฏิทิน

10/12/2018
  • Final 1/2561

    • 01/12/2018 - 11/12/2018  
    • สถานที่ :
11/12/2018
12/12/2018
13/12/2018
17/12/2018
24/12/2018
25/12/2018
26/12/2018

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญศาสตร์วิชาชีพ เป็นคนหัวคิดทันสมัยพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและผลักดันให้นักศึกษาถึงจุดหมายปลายทางความฝัน

ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

งานด้านวิชาการ / วิจัย

งานกิจการนิสิต

Slider
Arrow
Arrow
Slider