ดร. ทัศนีย์ เจริญพร

ดร. ทัศนีย์ เจริญพร

 • อาจารย์
 • ห้องทำงาน: IF-910A
 • Email: thatsanee@gmail.com
 • โทรศัพท์: 5380
 • Web Design
 • Linux
 • Software Testing
 • Software Developement Model
 • E-books
 • Siriphunwaraphon, C., Tongtep, N., & Charoenporn, T. (2016). Human Personality toward Digital Gameplay Analytics for Edutainment-based Instructional Design. In Proceedings of 8th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2016 (pp. 205-210). Chiang mai: Thailand.
 • Charoenporn, T., Pianprasit, P., Bunpeng, A., Sunate, T., Kesphanich, S., & On-uean, A. (2016). Selection Model for Communication Performance of the Bus Tracking System. In Proceeding of The 20th International Computer Science & Engineering Conference 2016. Chiang Mai: Thailand.
 • Nalad, C., Charoenporn, T., & Tongtep, N. (2015). The Monitoring Management System for Tangible Cultural Heritage Surveillance. In Proceedings of the International Conference on Advanced informaticsConcepts, Theory and Applications. Chonburi: Bupapha University.
 • Buranasing, W., Sornlertlamvanich, V., & Charoenporn, T. (2013). Semantic Relation Extraction for Extensive Service of a Cultural Database. In Proceedings of the 10th Symposium on Natural Language (pp. 236-241). Phuket : Thammasat University.
 • Chanyachatchawan, S., Sornlertlamvanich, V., & Charoenporn, T. (2011). Service Quality Improvement in Web Service Based Machine Transaltion. In Proceedings of the Workshop on Language Resources, Technology and Services in the Sharing Paradigm (pp. 16-23). Chiang Mai : Asian Federation of Natural Language Processing.
 • Kruengkrai, C., Charoenporn, T., & Sornlertlamvanich, V. (2011). Simple discriminative training for machine transliteration. In Proceedings of the 2011 Named Entities Workshop (pp. 28-31). Chiang Mai : Asian Federation of Natural Language Processing.
 • Sornlertlamvanich, V., & Charoenporn, T. (2011). Cultural Knowledge Co-Creation on Social Networking Paradigm. In Proceedings of The International Conference on Culture and Computing (pp. 92-97). Kyoto : Kyoto University.
 • ปร.ด. (เทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 • ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย