โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC-2019) รอบนำเสนอผลงาน

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC-2019) รอบนำเสนอผลงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ ในฐานะศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC-2019) รอบนำเสนอผลงาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีนักเรียน นิสิต จากสถาบันในภาคตะวันออกร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 86 โครงการ จาก 13 สถาบัน สำหรับผลการแข่งขันในรอบนี้จะมีการประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อชิงรางวัลจำนวน 60,000 บาท และถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี