นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศคว้ารางวัลระดับประเทศจากโครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศคว้ารางวัลระดับประเทศจากโครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

ขอแสดงความยินดี …กับนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ
นายจักรภัทร หร่ำเดช (คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ร่วมกับ นายธนพนธ์ พุกสุข (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
ได้รับรางวัลดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภูมิภาค
2) รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ และได้ไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าชั้นนำ ณ ประเทศญี่ปุ่น

จากการส่งผลงานส่งเข้าร่วมประกวดภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest
“รู้ แล้ว เลือก ได้ โรงไฟฟ้าฐานไทย เพื่อพลังงานของประเทศ” ประเภทวีดิทัศน์ ระดับอุดมศึกษา
ในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ”
ซึ่งจัดโดยกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

และเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นิสิตทั้งสองคนได้เข้าร่วมรับรางวัลจาก นายวชิรวิชญ์ บุญสม ผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติมอบรางวัลระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เดนส์

เข้าชมผลงานนิสิตได้ที่ https://www.facebook.com/EKNOW.2018/videos/327634967969997/