ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา NSC2019 รอบการนำเสนอผลงาน – ภาคตะวันออก

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา NSC2019 รอบการนำเสนอผลงาน – ภาคตะวันออก

ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา “รอบทุนสนับสนุนรอบสอง (รอบนำเสนอ) ภาคตะวันออก”

: ขอให้ทุกโครงการ “ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติบัตร” ข้อมูลสำหรับจัดทำเกียรติบัตรสามารถออกให้ได้ตามเอกสารราชการ (คำนำหน้านาม ตามบัตรประชาชน เช่น นาย นาง นางสาว) หากไม่ถูกต้องขอให้แจ้งแก้ไขได้ที่ คุณเมทินี ศิริไกร email: methinee.sirikrai@nectec.or.th ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสารต่างๆ และสามารถติดต่อรับเงินทุนสนับสนุนรอบสอง ได้ที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่โครงการสังกัด โดยการรับทุนเป็นไป ตามเงื่อนไขที่ศูนย์ประสานงานภูมิภาคกำหนด

ทั้งนี้ โครงการ NSC ขอขอบคุณทุกโครงการที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ หากยังไม่ได้ไปต่อ สามารถร่วมลุ้น และดูผลงานโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019) ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

หากยังสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้พัฒนาโครงการสามารถจัดเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่รอบการแข่งขันของ NSC 2020 ในเดือนสิงหาคม 2562 ได้ค่ะ

ดาวน์โหลด โครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน NSC2019 

ดาวน์โหลด โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนรอบสอง ภาคตะวันออก NSC2019