ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต (สัญจร)

ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต (สัญจร) …..จะมาให้บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา (ฟรี) โดยผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ สามารถเข้ามาใช้บริการได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้อง IF-212 ชั้น 2อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ