นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Tech Jam Thailand

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วมการแข่งขัน Tech Jam Thailand  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ THE GARDEN TOYOTA BUZZ วิภาวดี ซึ่งจัดโดย ธนาคารกสิกรไทย เพื่อการแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดขุนพลแห่งอนาคตด้าน Coding, Data since และ Design
ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันเปรียบเสมือนขุนพลจากทั่วประเทศที่จะนำทักษะ ความสามารถทางเทคโนโลยีและการออกแบบ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของยุคสมัยแห่งอนาคต มาประชันกันหาสุดยอดฝีมือ

โดยมีนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง และเป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก แข่งรอบระดับประเทศ