คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศนำนิสิตร่วมกิจกรรมสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning week)

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศนำนิสิตร่วมกิจกรรมสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning week)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมซึ่งจัดโดยเทศบาลแสนสุข นำโดยคุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม  ในโครงการ “สัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning week)” ทำความสะอาดบริเวิณชายหาดบางแสน ถนนบางแสนสาย 1 ตั้งแต่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ถึง โรงแรมเอสทู