รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4467 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 อัตรา

 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038103061 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ดาวน์โหลดใบรับสมัคร (ทั้งนี้ให้มาเซ็นชื่อ และลงวันที่ต่อหน้าฝ่ายบุคคลในวันที่สมัครงาน)

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ 038 103061
(ฝ่ายบุคคล)