รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยการสารสนเทศ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยการสารสนเทศ

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2  อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038103061 ในวันและเวลาราชการ หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

รายละเอียดประกาศการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร