การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020 รอบเสนอผลงาน)

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020 รอบเสนอผลงาน)

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  คณะวิทยาการสารสนเทศ ในฐานะศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second National Software Contest: NSC2020) รอบนำเสนอผลงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ IF-11M280 ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเวทีคนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เป็นการช่วยสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถสูงให้กับวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ โดยมีนักเรียน นิสิต ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์รวมกว่า 70 ผลงาน จาก 14 สถาบัน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันในเครือข่าย 10 สถาบันร่วมตรวจผลงานและพิจารณาคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศที่จะจัดขึ้นในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ในวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เพื่อชิงรางวัลและถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี