ขอแสดงความยินดีกับผลงานนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าสู่ NSC รอบชิงชนะเลิศ