ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1158-2557

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1158-2557

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1158-2557

นายขยัน จันทรสถาพร

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ที่งานบุคคล สำนักงานคณบดีชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 8:30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ