คณบดีเข้าให้สัมภาษณ์ข้อมูลในฐานะตัวแทนของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ TDYT

คณบดีเข้าให้สัมภาษณ์ข้อมูลในฐานะตัวแทนของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ TDYT

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าให้สัมภาษณ์ข้อมูลในฐานะตัวแทนของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project (TDYT) จัดโดยสถาบันวิชาการ ทีโอที ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และ EEC ซึ่งได้ดำเนินการมาจนถึงกิจกรรมสุดท้ายของรุ่นที่ 2 คือ Final Pitching Day โดยมีกำหนดจัดภายในต้นเดือน มิ.ย.2563 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที