มติย่อ

มติที่ประชุมกรรมการประจำคณะ

มติที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ปี 2561

 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561 : เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2561 : เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2561 : เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561 : เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

มติที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ปี 2560

 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2560 : ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2560 : ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560 : ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2560 : ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560 : เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560

มติที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ปี 2559

 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2559 : เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2559 : เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2559 : เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2559 : เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2559 : เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

มติที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ปี 2558

 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2558 : เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2558 : เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2558 : เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558

มติที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ปี 2557

 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2557 : เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2557 : เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2557 : เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2557 : เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2557 : เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2557 : เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

มติที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ ปี 2556

 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2556 : เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2556 : เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
มติที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ

มติที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ปี 2561

 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 สิงหาคม 2561
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 5/2561 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 4/2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 2/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 1/2561 วันที่ 15 มกราคม 2561

มติที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ปี 2560

 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 10/2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 9/2560 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 7/2560 วันที่ 18 กันยายน 2560
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 6/2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 5/2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 3/2560 วันที่ 24 เมษายน 2560
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 มีนาคม 2560
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2560 : เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

มติที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ปี 2559

 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2559 : เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2559 : เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2559 : เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2559 : เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
 • มติย่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2559 : เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559
มติที่ประชุมบุคลากร

มติที่ประชุมบุคลากร ปี 2561

 • มติย่อที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2561 : เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
 • มติย่อที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 : เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561

มติที่ประชุมบุคลากร ปี 2560

 • มติย่อที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2560 : เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

มติที่ประชุมบุคลากร ปี 2559

 • มติย่อที่ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2559 : เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559