สาระน่ารู้

http://blog.informatics.buu.ac.th

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ NSC 2019 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC-2019)

-------------------Application "What's The Fish?"------------------------นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ NSC 2019 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC-2019)

โพสต์โดย BUU Research เมื่อ วันอังคารที่ 2 เมษายน 2019

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศคว้ารางวัลระดับประเทศจากโครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

นายจักรภัทร หร่ำเดช และนายธนพนธ์ พุกสุข

ผลงานจากวีดิทัศน์ของนายจักรภัทร หร่ำเดช และนายธนพนธ์ พุกสุข

โพสต์โดย EKNOW เมื่อ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018

เปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ