ข่าวทั้งหมด

30/03/2020 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
25/03/2020 ประกาศรับสมัครงาน บริษัท Cube SoftTech Co., Ltd.
24/03/2020 การสอบออนไลน์เค้าโครงวิทยานิพนธ์
17/03/2020 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1158-2557
16/03/2020 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
12/03/2020 สัมภาณ์นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562
11/03/2020 ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
06/03/2020 ขอแจ้งยกเลิกการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและ Informatics Night ปีการศึกษา 2562
04/03/2020 นำนิสิตเข้าร่วมนิทรรศการการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ
04/03/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1158-2557)
24/02/2020 ขอแสดงความยินดีกับผลงานนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าสู่ NSC รอบชิงชนะเลิศ
24/02/2020 เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Digital Economy
24/02/2020 อบรม Campus Network Expansion and Management with Routerboard
11/02/2020 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
06/02/2020 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020 รอบเสนอผลงาน)
06/02/2020 วีดีโอกิจกรรม NSC-2020 ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก ณ วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๓
06/02/2020 ประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 12 (2020-12th International Conference on Knowledge and Smart Technology : KST)
03/02/2020 การจองชุดครุยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561
17/01/2020 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
17/01/2020 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ