ข่าวทั้งหมด

16/02/2019 ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา NSC2019 รอบการนำเสนอผลงาน – ภาคตะวันออก
15/02/2019 ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
15/02/2019 ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
15/02/2019 ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
13/02/2019 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program
04/02/2019 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศคว้ารางวัลระดับประเทศจากโครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest
04/02/2019 โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC-2019) รอบนำเสนอผลงาน
29/01/2019 การประชุมวิชาการ KST-2019 @ Novotel Phuket Vintage Park, Phuket
29/01/2019 โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์#3-เทคโนโลยีสาหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
23/01/2019 คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
23/01/2019 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร แบบ AUN-QA เพื่อการพัฒนา
26/12/2018 รับสมัครทุน Global Undergraduate Exchange Program
18/12/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
18/12/2018 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
12/12/2018 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพสากลหลักสูตร MCP (Microsoft Certified Professional)
12/12/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
04/12/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
04/12/2018 พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
29/11/2018 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
29/11/2018 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง