ข่าวทั้งหมด

26/06/2020 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (919-2554)
22/06/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ตำแหน่ง 919-2554
12/06/2020 ประชุมหารือแนวทางความการวิจัยนวัตกรรมร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)
10/06/2020 มาตรการภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19
29/05/2020 คณบดีเข้าให้สัมภาษณ์ข้อมูลในฐานะตัวแทนของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ TDYT
09/04/2020 Call for Papers The 5th International Conference on Information Technology: InCIT2020
30/03/2020 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
25/03/2020 ประกาศรับสมัครงาน บริษัท Cube SoftTech Co., Ltd.
24/03/2020 การสอบออนไลน์เค้าโครงวิทยานิพนธ์
17/03/2020 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 1158-2557
16/03/2020 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
12/03/2020 สัมภาณ์นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562
11/03/2020 ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
06/03/2020 ขอแจ้งยกเลิกการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและ Informatics Night ปีการศึกษา 2562
04/03/2020 นำนิสิตเข้าร่วมนิทรรศการการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ
04/03/2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1158-2557)
24/02/2020 ขอแสดงความยินดีกับผลงานนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าสู่ NSC รอบชิงชนะเลิศ
24/02/2020 เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Digital Economy
24/02/2020 อบรม Campus Network Expansion and Management with Routerboard
11/02/2020 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562