ข่าวทั้งหมด

24/04/2019 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศนำนิสิตร่วมกิจกรรมสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning week)
24/04/2019 การพัฒนาสื่อโต้ตอบประเภท Augmented Reality/Virtual Reality ด้วยโปรแกรม Unity และ Vuforia เพื่องานวิจัย
03/04/2019 พิธีมอบช่อดอกไม้แก่นิสิต
27/03/2019 นิสิตคว้ารางวัล Excellent จากการประชุมวิชาการ the ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC)
27/03/2019 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
16/03/2019 นิสิตคว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 (NSC-2019)
16/03/2019 นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Tech Jam Thailand
15/03/2019 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
14/03/2019 การประชุมหารือในการร่วมมือทางวิชาการและอื่นๆ ระหว่างสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสมาคม ATCI
12/03/2019 ประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยบูรพา
12/03/2019 นิสิตคว้ารางวัลจากการแข่งขัน Chiangmai HackaTrain 2019
12/03/2019 ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
22/02/2019 ศูนย์บริการให้การปรึกษานิสิต (สัญจร)
18/02/2019 อบรมการวิเคราะห์โครงร่างองค์กรและผลลัพธ์การดำเนิน คณะวิทยาการสารสนเทศ ตามแนวทาง EdPex เพื่อความเป็นเลิศ
16/02/2019 ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณา NSC2019 รอบการนำเสนอผลงาน – ภาคตะวันออก
15/02/2019 ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
15/02/2019 ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
15/02/2019 ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
13/02/2019 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program
04/02/2019 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศคว้ารางวัลระดับประเทศจากโครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest