ข่าวทั้งหมด

18/12/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
18/12/2018 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
12/12/2018 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพสากลหลักสูตร MCP (Microsoft Certified Professional)
12/12/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
04/12/2018 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
04/12/2018 พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
29/11/2018 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
29/11/2018 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
29/11/2018 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Internet of Things ขั้นสูง
29/11/2018 โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “POWER BI DESKTOP เพื่อการวิเคราะห์งานทางธุรกิจ”
29/11/2018 การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 212 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
29/11/2018 โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ”
13/06/2018 ขอเชิญนิสิตชั้นปี 3 และปี 4 เข้าร่วมโครงการเขียนโปรแกรมมาราธอน ภาคตะวันออก (Eastern Code Festival)
18/04/2018 รับสมัครบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนต้น ปีการศึกษา 2561
03/04/2018 ประกาศผลการแข่งขันการออกภาพตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา
28/03/2018 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพ Infographic หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน”
22/03/2018 depa เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมรับทุน
15/03/2018 ประชาสัมพันธ์การแข่งออกแบบโลโก้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา
09/02/2018 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน” ในรูปแบบ Infofraphic
09/02/2018 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด รับสมัครนิสิตเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ