ข้อมูลสำหรับนิสิตต่างชาติ

รายวิชาในแผนที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสำหรับนิสิตไทย การขอวีซ่าเพื่อการศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางที่จะไป นิสิตที่สนใจจำเป็นจะต้องศึกษารายละเอียดด้วยตนเอง หากต้องการคำปรึกษา กรุณาติดต่อสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ข้อมูลสำหรับนิสิตต่างประเทศ
การเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมามหาวิทยาลัยบูรพา บางแสนและชลบุรี