หน้าแรก

มีข้อสงสัยสอบถามได้ใน LineOfficial@informaticsbuu

ปฏิทิน

03/03/2021
11/03/2021
  • TQC Coaching

    • 11/03/2021  1:00 pm - 4:00 pm
    • สถานที่ :
13/03/2021


Flag Counter

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญศาสตร์วิชาชีพ เป็นคนหัวคิดทันสมัยพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและผลักดันให้นักศึกษาถึงจุดหมายปลายทางความฝัน

ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

งานด้านวิชาการ / วิจัย

งานกิจการนิสิต

Slider