หน้าแรก

วิสัยทัศน์

“คณะหนึ่งในห้าของประเทศที่มุ่งสร้างอารยะบัณฑิตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพื่อขับเคลื่อน EEC และภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน”

มีข้อสงสัยสอบถามได้ใน LineOfficial@informaticsbuu

ปฏิทิน

12/06/2023
16/06/2023
17/06/2023
19/06/2023
20/06/2023
21/06/2023
23/06/2023
26/06/2023
27/06/2023
01/07/2023
06/07/2023
07/07/2023
08/07/2023

 

Flag Counter

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมด้านบุคลากรอาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญศาสตร์วิชาชีพ เป็นคนหัวคิดทันสมัยพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจและผลักดันให้นักศึกษาถึงจุดหมายปลายทางความฝัน

ข่าว / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

Slide 1

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

งานด้านวิชาการ / วิจัย

งานกิจการนิสิต