การรับสมัครเข้าศึกษา

วิธีการสมัคร
น้อง ๆ สามารถค้นหาข้อมูลหลักสูตร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก ที่เปิดรับในรอบ 1 - 3 ได้แล้วที่ mytcas.com พิมพ์ชื่อหลักสูตร คณะ และ/หรือ มหาวิทยาลัย ในช่อง “ค้นหาข้อมูลหลักสูตรที่ต้องการศึกษา”
ช่วงเวลาการรับสมัคร (TCAS)