ความร่วมมือ

ความร่วมมือ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มีความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน กล่าวคือ เรามีความร่วมมือกับ

 1. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ
 2. ภาครัฐและบริษัทเอกชนด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำของประเทศ
 3. มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรป

โดยกิจกรรมที่หลากหลายที่เราจัดร่วมกันนั้น ตอบสนองความต้องการของคู่ความร่วมมือของเราเป็นอย่างดี ทั้งในแง่ของวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนและสังคมในแง่ของการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา

หากท่านมีความประสงค์จะร่วมงานกับเรา ทั้งในด้านวิชาการ วิจัย การพัฒนากระบวนการ หรือท่านมีปัญหาต้องการให้เราช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านั้น สามารถติดต่อเราได้ที่ informatics@buu.ac.th ได้ตลอดเวลา เรายินดีให้คำปรึกษา ให้ความร่วมเหลือ หรือทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ

โครงการความร่วมมือ ETAT

Project Information

The ETAT project will enable the training and education of future Thai trainers for automation engineers, maintenance engineers, process workers and students using non-classic teaching methods such as learning by doing, remote and mobile teaching with innovative technologies as well as LLL and the experience of the European universities. Each Thai HEI partner is responsible for communication with enterprises and has made already a survey that has shown the high demand of the specialists in modern Automation & Industry 4.0 technologies (Automation 4.0).

Partners:

 1. P1 - FH Kärnten
 2. P2 - UAntwerp
 3. P3 - UNIOVI
 4. P4 -UPorto
 5. P5 - UNIBZ
 6. P6 - EWA
 7. P7 - STU
 8. P8 - BUU
 9. P9 - RMUTTO
 10. P10 - RRU
 11. P11 - KMUTNB
 12. P12 - KU
 13. P13 - KMITL
 14. P14 - EEC-HDC

Website:

Glossary: