อาจารย์ประวิทย์ บุญมี

อาจารย์ประวิทย์ บุญมี

 • ห้องทำงาน: IF-912C
 • Email: prawit@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5375
 • Bioinformatics
 • Natural Language Processing
 • Artificial Intelligence
 • Data Mining
 • Boonmee, P., Jantarakongkul, B., Jitngernmadan, P., VR Training Environment for Electrical Vehicle Assembly Training in EEC, InCIT-2020
 • Jitngernmadan, P., Boonmee, P. (2019). Key Factors of Usability of Science and Technology Faculties’ Website: Marketing Purpose In The 4th International Conference on Information Technology (pp.289-293)
 • Onlaor, K., Boonmee, P., & Jitngernmadan, P. (2014). Conference Management System for Information Technology Academic Conference : A SaaS Approach. In Proceeding of The Burapha University International Conference 2014 (pp. 261-268). Chonburi : Burapha University.
 • M.S. (Computer Science) University of North Texas, USA
 • B.S. (Mathematics) University of Wisconsin Madison. USA