ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AI Boot Camp & Pre University 2022 (ค่าย2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AI Boot Camp & Pre University 2022 (ค่าย2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AI Boot Camp & Pre University 2022
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการบูรณาการการเขียนโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์
ในเขตพื้นที่ EEC และภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

หากมีข้อสอบถาม สามารถสอบถามได้ที่ พี่นิด e-mail : nittayat@it.buu.ac.th