กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ AI Boot Camp & Pre Unvicersity 2022

✨✨กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ AI Boot Camp & Pre Unvicersity 2022 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อการบูรณาการการเขียนโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ ในเขตพื้นที่ EEC และภาคตะวันออก ค่าย 2 ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา✨✨