กิจกรรมการรายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการขยะ โดยนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ ๑

กิจกรรมการรายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการขยะ โดยนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ ๑

กิจกรรมการรายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการขยะ โดยนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ ๑ ได้นำเสนอผลการจัดกิจกรรม การสร้างแผ่นรองแก้วน้ำจากขวดพลาสติก และเกมส์ต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้น และประชาสัมพันธ์ในเฟสบุ๊คมหากาพย์การจัดการขยะ ในการนี้ นิสิตจาก Musashino ประเทศญี่ปุ่น ได้นำเสนอในส่วนของการจัดการขยะของญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นในด้านความแตกต่างด้านวัฒนธรรมในการจัดการขยะของทั้งสองประเทศ

ในช่วงบ่าย คณะอาจารย์และนิสิต จาก Musashino ประเทศญี่ปุ่น ได้รับฟังการสาธิต การใช้ตู้แยกขยะ และการย่อยขวดพลาสติก จาก ดร. ประจักษ์ จิตเงินมะดัน โดยนิสิตสาขา IT ได้ดำเนินการสาธิต และอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ