คณะวิทยาการสารสนเทศเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาการสารสนเทศเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566

✨มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566
ในปีนี้🌟คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (Faculty of Informatics,BUU)🌟 เปิดรับดังนี้
📍ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล Master of Science (Data Science)
📍ปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล Doctor of Philosophy (Data Science)
📲สอบถามเพิ่มเติม
Line Official: @informaticsbuu
Facebook Official: Informatics-BUU
Email : pr@informatics.buu.ac.th
โทร. : 038-103096 หรือ 038-103061