เปิดรับสมัครงาน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ตำแหน่ง Programmer/Information System Analyst

เปิดรับสมัครงาน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ตำแหน่ง Programmer/Information System Analyst

บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ควบคุมการจัดส่งน้ำมันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (SCADA) มีผู้ถือหุ้นคือ OR, ESSO, SHELL, THAIOIL, Q8 and SUSCO เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน มีสำนักงาน/คลังน้ำมันตั้งอยู่เลขที่ 2/8 หมู่ 11 ถ. ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โดยเปิดรับสมัครบุคลากรประจำปี 2565-2566 ในตำแหน่งงาน Programmer/Information System Analyst รายละเอียดการรับสมัครดังโปสเตอร์แนบ