ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ThaiBev Group Career Journey in ASEAN 2023

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ThaiBev Group Career Journey in ASEAN 2023

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ ThaiBev Group Career Journey in ASEAN 2023 สำหรับนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจภายใต้การบริหารงานของ ThaiBev ทั้งในประเทศและระดับอาเซียน รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการ ThaiBev Internship Program for ASEAN Student โครงการที่เราจะได้ฝึกงานกับเพื่อนๆจากทั่วทั้ง ASEAN นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพนักงานและน้องๆนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับโอกาสในการทำงานกับบริษัทภายใต้เครือ ThaiBev ในกลุ่มประเทศ ASEAN อีกด้วย