ประชาสัมพันธ์โครงการ THAIVIVAT INNOVATION AWARDS SEASON 2 การประกวดแนวคิดโครงการหัวข้อ “ทุกวินาทีคุ้มค่า คุ้มครองครบ” ด้าน IoT, AI ,Big Data และ Lifestyle

ประชาสัมพันธ์โครงการ THAIVIVAT INNOVATION AWARDS SEASON 2 การประกวดแนวคิดโครงการหัวข้อ “ทุกวินาทีคุ้มค่า คุ้มครองครบ” ด้าน IoT, AI ,Big Data และ Lifestyle

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ THAIVIVAT INNOVATION AWARDS SEASON 2 การประกวดแนวคิดโครงการหัวข้อ “ทุกวินาทีคุ้มค่า คุ้มครองครบ” ด้าน IoT, AI ,Big Data และ Lifestyle

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม  100,000  บาท  พร้อมโอกาสฝึกประสบการณ์การทำงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจประกันภัยกับประกันภัยไทยวิวัฒน์

โดยนิสิตสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 66

ผ่านเว็บไซต์ : https://thaivivat.co.th/inno-awards-season2

สอบถามรายละเอียดโทร 1231 ต่อ 4057

อีเมล marketing-group@thaivivat.co.th