ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน Software Developer บริษัทซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด

บริษัทซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด มีแผนการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต จึงต้องการรับพนักงานเพิ่มในตำแหน่ง Software Developer จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดดังโปสเตอร์แนบ