ประกาศรับสมัครพนักงานงานประจำ Programmer และ System Engineer บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ( FMS )

ประกาศรับสมัครพนักงานงานประจำ Programmer และ System Engineer บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ( FMS )

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ( FMS ) รับสมัคร พนักงานประจำ ตำแหน่งงานดังนี้ :

  1. Programmer

– จบปริญญาตรี สาขา วิทยาการสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– พัฒนาการโปรแกรมด้วย VB.Net

– เข้าใจระบบการจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL

– สามารถพัฒนาและออกแบบ Crystal Report

– มีความเข้าใจในระบบธุรกิจเบื้องต้น เพื่อจัดทำ Business Application, Data System Integration  และ Business Reports แบบ On Web และ On Clients

  1. System Engineer

– จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

– สามารถติดตั้งและวางระบบ Infrastructure ทั้งรูปแบบ Server และ Cloud

– สามารถ ติดตั้งโปรแกรม และแก้ไข โปรแกรมเมื่อเกิดปัญหาได้

– มี Services Mind รักในการบริการ และแก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้า

– สามารถเรียนรู้ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ได้

บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ( FMS )  เป็นบริษัท พัฒนาและวางระบบโปรแกรม SAP และ Sage จากยุโรป  มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี  มุ่งเน้นด้านการสร้าง Digital Transformation และ Cloud Technology 

ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

หากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

คุณวุฒิพร (เล็ก)  แผนกงานบุคคล

บริษัท ฟอร์เวิร์ด  แมเนจเม้นท์  เซอร์วิส  จำกัด

293  ถนนเทียมร่วมมิตร  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 66 2274 4070 (อัตโนมัติ), 081-923-9112

E-mail : recruit@fmsconsult.com

Website : http://www.fmsconsult.com