รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดประกาศทุนดังนี้

ทุนกิจกรรม จำนวน 8 ทุน ทุนละ 2,500 บาท
ทุนผลการเรียนดีเด่น จำนวน 60 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/H8x1E
สมัครที่ https://shorturl.asia/sgqlC

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัครขอรับทุนฯ ดังกล่าว