ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนผลการเรียนดีเด่นคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนผลการเรียนดีเด่นคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนผลการเรียนดีเด่นคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

>>คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศรายชื่อ

โดยกำหนดให้นิสิตที่มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๔๕ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง IF-5M210 ชั้น ๕ คณะวิทยาการสารสนเทศ